Krajina Orlických hor má své osobité kouzlo. Líbezné roubené chaloupky s upravenými zahrádkami, pestrobarevné horské louky s bzukotem letícího hmyzu a zářivou krásou motýlů a brouků, pochmurný půvab rašelinišť a přítmí smrkových houštin, zlaté listí v pruzích slunečních paprsků pod buky, boží muka z šedého pískovce umístěná pod mohutnými lipami, ale také divokost říček a obnažené skály, řezavý vítr „polák“ na hřebenech hor, ženoucí mračna zmrzlého sněhu – to všechno jsou hory princezny Kačenky, Orlické hory. Přitažlivost celé oblasti znásobuje mírné podnebí a v zimě dostatek sněhové pokrývky nejen na hřebenech Orlických hor. Známá horská střediska, ale i vesničky roztroušené po celém regionu ... (www.orlickehory.eu)

Celičký kraj je plný pohádek .... Pohádkové postavičky najdeme snad v každé vsi. To vše vedlo Dobrovolný svazek obcí Regionu Orlické hory, v září roku 2002, k vyhlášení Kačenčiny pohádkové říše, která si dala za cíl zpříjemnit našim návštěvníkům, a hlavně jejich dětem, pobyt pohádkou. Turisté se tak mohou setkat s Kačenkou při slavnostech, jako např. rozloučení se zimou, v letních měsících tavení skla dřevem, ale i s jinými pohádkovými obyvateli Orlických hor - a věřte, že mezi nimi najdete rozpustilé čertíky, permoníky, ale také nejrůznější kostlivce, víly a bludičky, zapomenout nesmíme ani na Rampušáka. Ať už při zmíněných slavnostech, či v pohádkových emblémech horských obcí, které navrhla výtvarnice Jarmila Haldová ...

Malebným koutem severovýchodních Čech jsou Orlické hory. Oblé vrcholy hor nevzbuzují strach jako příkré stráně Krkonoš, ale spíše navozují příjemný pocit něžné krásy. Příroda, často i nedotčena lidskou rukou, hrady, zámky i dřevěné příbytky horalů Vás naladí tak, že často čekáte, že z roubené chaloupky vyjde starý písmák z Jiráskových románů, či prostá kořenářka z pohádek. A možná, budete-li mít štěstí, potkáte i samu paní hor, princeznu Kačenku, jak se prochází se svým sousedem a přítelem, Krakonošem. Ale pozor, oba jsou to mocné pohádkové bytosti a mohou se zjevovat v nejrůznějších podobách ...

 

 

Příroda Orlických hor